10. marts 2021

Pædagogisk tilsyn der bygger på tillid: Case fra Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune manglede et fælles og eksplicit fundament i arbejdet med de pædagogiske tilsyn. Kommunen bryster sig af, at tillid er et værdiskabende nøgleord i en meget decentral styre- og organiseringsform.

Da Skanderborg Kommune skulle udvikle en ny tilgang til arbejdet med det pædagogiske tilsyn, blev spørgsmålet, hvordan tillid som begreb kunne komme tilstede i de pædagogiske tilsyn, ud fra et fælles blik på, hvordan kvalitet ser ud i det pædagogiske arbejde? Det kan lyde en anelse banalt, men det var en præmis for det fundament, som kommunen ønskede sig.

Afsættet var, at det er dagtilbuddene selv, der har den fornødne indsigt i, hvad de henholdsvis lykkes med og bokser med. Derfor skulle den nye model kunne rumme, at dagtilbuddene fik en god grad af medbestemmelse i forhold til, hvad netop deres tilsyn fokuserer på. Og samtidigt var det også vigtigt, at Fagsekretariatet Børn og Unge ville få den fornødne indsigt i kvaliteten af dagtilbuddenes pædagogiske praksis.

Hvis du vil vide mere om Skanderborg Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn, kan du læse resten af artiklen her.

På KL's temaside om kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.