19. marts 2021

Nyt netværk om private pasningsordninger og privatinstitutioner

KL sætter i nyt netværk fokus på arbejdet med private pasningsordninger og privatinstitutioner. Læs mere om det her.

Arbejdet med private pasningsordninger og privatinstitutioner er ofte komplekst for kommunerne. Derfor har KL taget initiativ til et erfaringsnetværk, der har til formål at støtte kommunerne i arbejdet.

Flere kommuner har allerede tilmeldt sig. På nuværende tidspunkt omkring 35 kommuner og i alt 82 deltagere.

Over tre gange vil netværket sætte fokus på de mange tvivlsspørgsmål og dilemmaer, som medarbejdere kan støde på i arbejdet med private pasningsordninger og privatinstitutioner.

På netværksmøderne bliver vi bl.a. klogere på lovgivningen og intentionerne bag. Vi vil desuden komme ind på emner som godkendelseskriterier, tilsyn, deltids- og fuldtidsplader, og fysiske rammer. Undervejs i netværket vil der være rig mulighed for at påvirke indholdet.

Netværksmøderne vil bestå af en kombination af vidensoplæg fra eksperter og kommuner, der skal være med til at kvalificere gruppedrøftelser om forskellige handlemuligheder, og sparringsprocesser med hinanden og konsulenter fra KL.  

De to første møder afholdes online. Første møde afholdes d. 19. april fra 09.30 – 13.30. Næste møde d. 10. juni, og hvis muligt, afholdes afslutningsmødet fysisk i KL-huset d. 3. september.

Fristen for tilmelding er d. 23. marts
Deltagelse i netværket koster 5.500,- for en enkelt deltager og 7.000,- for to deltagere fra samme kommune.

Tilmelding og mere information kan findes her.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til netværket kan de stilles til specialkonsulent Jette Kyhl på JEKY@kl.dk eller Janne Sørensen på JASR@kl.dk.