15. juni 2021

Nye lovkrav på vej

Som et element i udmøntning af aftalen om minimumsnormeringer bliver kravene til kommunernes tilsyn med dagtilbuddene skærpet. Der kommer nye lovkrav på området, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2022.

De skærpede lovkrav til kommunernes tilsynspraksis vil betyde, at kommunerne skal revurdere egne tilsynsmodeler. Kommunerne står her med en stor og vigtig opgave i udvikle og beskrive justerede tilsynsmodeller, der lever op til nye lovkrav og betrygger alle parter i, at tilsynsopgaven løftes kvalificeret af kommunerne.

Med det afsæt inviterer KL til et nyt partnerskab om tilsynet på dagtilbudsområdet.

Du kan tilmelde og læse mere her.