13. august 2021

Netværk for konsulenter på børne- og ungeområdet giver faglig inspiration og netværk i andre kommuner

I KL’s netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet får du nye perspektiver på arbejdet som konsulent og et bredt netværk i landets kommuner.

I KL’s netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet får du nye perspektiver på arbejdet som konsulent og et bredt netværk i landets kommuner.

Tre gange om året mødes ca. 100 konsulenter fra 35 kommuner i KL’s netværk for dagtilbuds- og skolekonsulenter. På netværksmøderne stiller vi skarpt på aktuelle emner, faglige problemstillinger og rollen som kommunal konsulent på børne- og ungeområdet. Der er oplæg fra forskere, organisationer og praktikere, og der er god tid til drøftelser og sparring på tværs af kommuner.

Nu er der mulighed for at tilmelde sig netværket og deltage i de næste fire netværksmøder i 2021 og 2022. Læs mere om tilmelding til netværket nedenfor.

Faglig ledelse er temaet den 15. september

På det kommende netværksmøde den 15. september 2021 sætter vi fokus på konsulentens rolle i forhold til faglig ledelse.

Caroline Howard Grøn, der er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, vil give en introduktion til, hvad forskningen siger om faglig ledelse i en kommunal sammenhæng, og hvad

Klaus Majgaard, som rådgiver i offentlig ledelse og styring, vil bl.a. give bud på, hvilke potentialer og dilemmaer der følger med, når en dagtilbuds- og skoleforvaltning bedriver faglig ledelse opad, udad og til siden. Han vil desuden give eksempler på konkrete redskaber, som konsulenten kan benytte sig af.

Programmet for netværksmødet den 15. september kan findes her:

  • PDF

    Program konsulentnetværksmøde 15. sep 2021.pdf (1)

Tilmelding

Har du spørgsmål til netværket eller lyst til at tilmelde dig og måske en eller flere kollegaer kan du skrive til LAKJ@kl.dk

Netværksmøderne i 2021/2022 afholdes i Odense Congress Center på følgende datoer:

15. september 2021 

10. januar 2022

9. juni 2022

5. oktober 2022 

Tilmelding til netværkets fire møder i 2021 og 2022 koster 12.000 kr. ekskl. moms for kommuner med 1-2 netværksdeltagere og 17.500 kr. ekskl. moms for kommuner med 3-5 netværksdeltagere.