25. juni 2021

Mellem fælles retning og fagligt råderum – hvordan finder vi nye balancer i ledelse og styring af folkeskolen?

Hør mere på årets Folkeskolekonference den 23. september

Ledelse og styring af folkeskolen debatteres intenst i denne tid. Der er mange steder en oplevelse af, at centralt fastsatte rammer fra Folketing og ministerier kan stille sig i vejen for, at man lokalt indretter sig på den måde, der passer bedst til lokale behov og muligheder. Samtidig hører man ofte fra ledere og medarbejdere på skoler, at også kommunale rammer og projekter nogle gange kan føre til, at man oplever ikke at have tilstrækkeligt fagligt råderum.

Hvordan finder vi nye balancer i styringen af folkeskolen, der både sikrer et større fagligt råderum til ledere og medarbejdere, og samtidig giver politikere og forvaltning den indsigt og mulighed for at sætte retning, som de har brug for mhp. at løfte deres ansvar for skolens kvalitet? Det er det ene af to temaer på KL’s folkeskolekonference den 23. september 2021.

Per B. Christensen vil give sine perspektiver på muligheder og udfordringer, bl.a. på baggrund af indsigterne fra det omfattende arbejde i lærerkommissionen - og tale med en skolechef, en skoleleder og en lærer om dilemmaerne i praksis.

Herefter vil Jakob Torfing, der er professor ved Roskilde School of Governance på RUC tale om, hvordan vi kan udnytte potentialet i samskabelse til at udvikle nye, konstruktive og bæredygtige svar på kommunen og skolens styringsmæssige udfordringer.

Temaet vil blive afrundet med mulighed for drøftelser blandt deltagerne om de udfordringer og dilemmaer, man vil komme til at stå overfor i arbejdet med at finde nye veje og balancer i ledelse og styring af folkeskolen – og hvordan man bedst håndterer dem. 

Folkeskolekonferencens andet tema er ”Genstart af folkeskolen efter COVID-19”. Læs hele programmet her. 

Folkeskolekonferencen 2021