22. april 2021

KL's netværk for konsulenter på børne- og ungeområdet stiller skarpt på kommunalvalget

På næste møde i KL’s netværk for konsulenter den 2. juni 2021 bliver der sat fokus på det kommende kommunalvalg og konsulentens rolle og opgaver i forbindelse med valget. På mødet vil der være spændende oplæg, og deltagerne vil blive inviteret til at drøfte cases og dilemmaer om konsulentens rolle, når der skal vælges ny kommunalbestyrelse.

Hvis det lyder relevant, er det nu muligt at tilmelde sig KL's konsulentnetværk for kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet. Netværket mødes tre gange om året om forskellige temaer, der har fokus på at styrke de kommunale konsulenter og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Fokus på konsulentrollen før, under og efter et kommunalvalg

På mødet i KL’s konsulentnetværk den 2. juni 2021 vil KL’s nye udviklingscenter Komponent byde ind med både oplæg, cases og dilemmadrøftelser om konsulentens rolle i forbindelse med et valg.

Der vil bl.a. være oplæg fra Thøger Terp, chefkonsulent hos Komponent, som vil fortælle om embedsmandsrollerne og samspillet mellem politik og administration.

Oplægget vil danne afsæt for, at konsulenterne på tværs af kommuner drøfter cases med indbyggede dilemmaer om konsulentens rolle, når linjerne mellem politik og forvaltning bliver komplicerede i forbindelse med et valg. De forskellige veje ud af dilemmaerne vil blive drøftet med udgangspunkt i embedsmandsrollerne.

Desuden vil der være oplæg af valgforsker og forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

Netværksmødet den 2. juni 2021 afholdes via Teams fra kl. 9.30-14.30. Teams-link fremsendes ved tilmelding. Du kan finde hele programmet for dagen længere nede i nyheden.

Om netværket og kommende møder

KL’s netværk henvender sig til kommunale konsulenter, teamledere mv., der arbejder med konsulentopgaver på dagtilbud- og skoleområdet. Aktuelt deltager ca. 100 konsulenter fra 35 kommuner i netværket.

De kommende netværksmøder afvikles den 15. september 2021, den 10. januar 2022, den 9. juni 2022 og den 5. oktober 2022. Netværksmøderne bliver afholdt i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.

Konsulentnetværket er bygget op med en vekselvirkning mellem vidensoplæg, ideudveksling, kommunal inspiration og mulighed for sparring. Netværket har fx beskæftiget sig med

  • Økonomiaftaler, politiske udspil mv.
  • Ny viden fra forskning og undersøgelser.
  • Konsulentens rolle og kommunale opgaver og udfordringer. 

Mødet den 15. september 2021, kommer til at stille skarpt på faglig ledelse af kerneopgaven. Her vil der bl.a. være oplæg af Caroline Howard Grøn, som er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Klaus Majgaard, som rådgiver og forsker i offentlig styring og ledelse.

Tilmelding

Det er muligt for kommuner, der ikke allerede er med i netværket, at tilmelde sig allerede fra juni-mødet. Ved tilmelding til mødet den 2. juni 2021 indmeldes kommunen i netværket og vil efterfølgende blive faktureret for de efterfølgende fire møder svarende til, hvor mange der er tilmeldt.

Prisen for deltagelse i konsulentnetværksmødet den 2. juni er 3000 kr. ekskl. moms for 1-2 deltagere og 4.375 kr. ekskl. moms for 3-5 deltagere. Prisen for at deltage i netværkets fire efterfølgende møder 2021 og 2022 er 12.000 kr. ekskl. moms for kommuner med 1-2 netværksdeltagere og 17.500 kr. ekskl. moms for kommuner med 3-5 netværksdeltagere.

Nye kommuner, der ønsker at deltage i netværket, kan tilmelde sig senest den 10. maj 2021 ved at skrive til TRVI@kl.dk. Spørgsmål til netværket kan ligeledes rettes til TRVI@kl.dk.

Se programmet for mødet den 2. juni her: 

  • PDF

    Program - konsulentnetværk den 2. juni 2021.pdf