23. november 2021

KL’s Børn & Unge Topmøde 2022 sætter fokus på kvalitet og værdi på hele børne- og ungeområdet

Den 27. og 28. januar 2020 afholder KL igen Børn & Unge Topmøde. Denne gang under temaet ”kvalitet og værdi for alle børn og unge”. Gennem oplæg, debatter og drøftelser stiller KL skarpt på ledelsen og udviklingen af et stærkt og værdifuldt 0-18- årsområde.

Kvalitet er en kerneopgave

Det er en kerneopgave for kommunerne at sikre kvalitet i de tilbud, som alle børn og unge hver dag møder. Det gælder alt lige fra det første møde med sundhedsplejen til en god ungdomsuddannelse. Kvaliteten er vigtig for både børnene, de unge og for samfundet. Hvis vi skal lykkes, skal kvaliteten og indholdet løbende udvikles. Det kræver et stærkt politisk fokus og lederskab.

Børn & Unge Topmødet sætter derfor fokus på den politiske ledelsesrolle, som nye udvalg står overfor. Gennem faglige oplæg, politiske drøftelser og debatter og kommunale eksempler stilles der skarpt på, hvordan kommunerne fortsat kun udvikle hele børne- og ungeområde med værdi og til gavn for alle.

Et samlet børne- og ungeområde

Topmødets program sætter fokus på en række temaer inden for området, herunder ledelse og formål, dagtilbuddets betydning, en stærk folkeskole og overgangen til ungdomslivet. Hør blandt andre Rasmus Landersøe, Sigge Winther Nielsen og Nina Schmidt, der med hvert sit perspektiv giver indblik i de politiske opmærksomheder, som området kalder på.

Læs meget mere om topmødet, se programmet og tilmeld jer her.