12. marts 2021

KL inviterer til den årlige dagtilbudskonference den 31. august 2021

Høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for alle børn. Det er en vigtig tid, hvor fundamentet for gode børneliv bygges. Nærværende voksne, høj pædagogisk faglighed og trygge børnefællesskaber er helt centralt for at kunne give alle børn en god start på liv.

KL glæder sig til at byde velkommen til den årlige Dagtilbudskonference. Konferencen vil i år have fokus på det fælles ansvar aktørerne i og omkring dagtilbudsområdet har for kvalitetsudviklingen, og på nogle af de væsentligste indsigter og initiativer, som har set dagens lys i kommunerne.

Centrale temaer på dagen vil være ledelse, tilsyn, fællesskaber, børn i udsatte positioner, sammenhæng i overgange og børneperspektivet. Den aktuelle politiske dagsorden vil også sætte sit præg på programmet i form af for eksempel indførelsen af minimumsnormeringer, nærhedsreformen og evalueringen af pædagoguddannelsen.

Målgruppe

Dagtilbudskonferencen henvender sig til dagtilbudsledere, forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, områdeledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.