16. juni 2021

KL har netop afsendt invitation til kommunalt partnerskab om stærke børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

Deltagelse i stærke børnefællesskaber er afgørende for, at alle børn udvikler sig, lærer, trives og dannes. Med den styrkede pædagogiske læreplan og det fælles pædagogiske grundlag, kom udsatte børns trivsel og læring i højere grad i fokus på dagtilbudsområdet. Det er nu et lovkrav, at det fremgår af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Til trods for dette, er stærke børnefællesskaber og inklusion på dagtilbudsområdet er dog fortsat en relativ umoden dagsorden, både politisk og faglig, når man sammenligner med skoleområdet. Og seneste tal viser desværre, at børn segregeres til specialtilbud tidligere og tidligere i indskolingen.

Børn der segregeres fra de almene fællesskaber i indskolingen, må formodes også ofte at have været i en udsat position i dagtilbuddet og inden skolestart. Derfor er det helt afgørende at blive klogere på, hvordan indsatsen i dagtilbuddet kan styrkes og virke forebyggende. Det er en kompleks og udfordrende dagsorden, der rummer både pædagogiske, styringsmæssige og økonomiske perspektiver.

Med det afsæt inviterer KL kommunerne til et kommunalt partnerskab, der sætter fokus på arbejdet med stærke børnefællesskaber og inklusion i dagtilbud.

  • Kortlægge og arbejde med det kommunale udfordringsbillede i arbejdet med stærke børnefællesskaber i dagtilbud

  • Videreudvikle arbejdet med stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet med afsæt i eget udfordringsbillede som led i forebyggelse af segregering

  • Igangsætte en faciliteret udviklingsproces

  • Få præsenteret nye relevante videns- og forskningsperspektiver, opbygge viden om stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet og kommunal sparring

Partnerskabet vil bestå af et kommunalt netværk. Størrelse og sammensætning af netværket afhænger af tilmeldte kommuner.

Hver kommune kan deltage i netværket med 3-5 personer. Deltagerne er dagtilbudschefer, konsulenter i forvaltningen og evt. dagtilbudsledere efter lokal beslutning om sammensætning af deltagergruppen.

Der vil være fire netværksmøder, hvor det første og det sidste afvikles som fysiske møder, mens andet og tredje møde afvikles på Teams.

Læs meget mere om partnerskabet her: Beskrivelse af partnerskab - Stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet (kl.dk)