11. maj 2021

Ishøjmodellen for tilsynspraksis i dagtilbud

KL sætter fokus på det pædagogiske tilsyn i en række artikler og cases. I denne case kan ud læse om, hvordan Ishøj Kommune har udviklet en ny tilsynsmodel, der understøtter praksis i hverdagen.

Kvalitetsforståelse som afsæt for en fælles referenceramme

Ishøj Kommune har fokus på at udvikle en tilsynsmodel på dagtilbudsområdet, der bidrager til høj kvalitet i den pædagogiske praksis i et hverdagsperspektiv, så det bliver dagtilbuddets hverdagsliv, der er gennemgående for kvaliteten. Som led i et kommunalt fokus på kvalitet i dagtilbud har Ishøj Kommune udarbejdet en fælles referenceramme for hvad kvalitet er, og hvordan det ser ud i praksis. Det er der kommet kvalitetsparametre for 16 centrale områder ud af. Kvalitetsparametrene er alle inspireret af national og international forskning, inspirationsmateriale udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet samt erfaring fra arbejdet med områderne. Kvalitetsparametrene er udviklet i arbejdsgrupper på tværs af dagtilbud med pædagoger, pædagogiske ledere og evt. samarbejdspartnere, forældrerepræsentanter og konsulenter fra CDU, Center for dagtilbud og uddannelse.

I takt med udviklingen af kvalitetsparametrene og med indtrædelse af den nye dagtilbudslov i maj 2018, er der opstået et behov for at tilpasse og afstemme tilsynet efter de parametre kommunen har opsat for kvalitet og rammerne inden for den nye lovgivning på området.

Derfor deltager Ishøj Kommune i KL's partnerskab om udvikling af en stærk kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet med henblik på at opnå og bidrage til inspiration og kvalificering af tilsynet.  

Hvis du vil vide mere om Ishøj Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn, kan du læse resten af casen her.

På KL's temaside om den kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.