13. december 2021

I Ringsted skal matematikundervisningen være mere motiverende

På Nordbakkeskolen i Ringsted arbejder man målrettet med at udvikle mere motiverende matematikundervisning. Lærerne arbejder med forskellige prøvehandlinger, som skal gøre undervisningen mere varieret. Målet er, at både elever og lærere får en mere undersøgende tilgang til matematik, som smitter af på motivationen og energien omkring faget.

Fokus på den varierede skoledag

Initiativet på Nordbakkeskolen blev sat i gang som en del af KL’s netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag. I netværket har en række kommuner i løbet af de seneste to år arbejdet med prøvehandlinger som en udviklingsmetode, der kan understøtte skolernes arbejde med at afprøve nogle mere varierede og motiverende undervisningsformer og tilgange. Skolechefer, forvaltningskonsulenter og skoleledere har deltaget i netværket.

Prøvehandlingerne har været mange. Mens nogle kommuner og skoler har arbejdet med f.eks. co-teaching, har andre arbejdet med eksplorative læringsformer eller elevinddragelse. Nu er netværket nået til vejs ende og Ringsted Kommune reflekterer over, hvad netværket har bidraget med hos dem.

Netværket har understøttet arbejdet i Ringsted

I Ringsted Kommune har Nordbakkeskolen og Valdemarskolen deltaget i netværket.

For Ringsted faldt netværket på et tidspunkt, hvor man allerede havde politisk opmærksomhed på, at der var behov for at udvikle mere varieret og motiverende undervisning på skolerne. Skolechef i Ringsted Kommune Jesper Ulrich Jørgensen fortæller:

”Vi skal blive ved med at afsøge muligheder for at lave nye undervisningsmetoder, nye konstellationer og prøve at lade os inspirere. Det er hovedkræften bag at være med i KL-netværket.”

Ifølge Anne Katrine Blond som er udviklingskonsulent i Ringsted Kommune har netværket understøttet den udviklingsproces, som kommunen stod overfor:

”Vi kan arbejde med området på mange måder. At KL kommer og tilbyder en stilladsering omkring indsatsen og faciliterer en proces, dét gør, at det giver mening for os at være med.”

For skoleleder på Nordbakkeskolen, Martin Reinholdt Fogh, har netværket været med til at holde fokus på bolden, da et par af hans medarbejdere via et kursus oplevede at få nye ideer omkring matematikundervisningen:

”Lige omkring da vi startede netværket op, havde jeg to matematiklærere, som havde været afsted på et kursus, der handlede om elever med udfordringer i forhold til matematikfaget. Lærerne havde fået energi til at skabe mere motivation omkring faget, for eksempel via matematikstartere i starten af timen. Som leder ville jeg gerne støtte op om det, og netværket har hjulpet mig som leder med at holde et fokus på det.”

Skoleleder er kommet tættere på fagteamet  

På Nordbakkeskolen har man på alle årgange nu afprøvet forskellige tiltag og forløb i matematik i en periode med det sigte at gøre undervisningen i matematik mere formåls- og anvendelsesorienteret. Det har været via alt fra tændstikslege til mere undersøgende tilgange med vægte og målebånd.

Hver gang matematiklærerne har afprøvet en handling, vendes det på faggruppemødet, hvor skoleleder Martin Reinholdt Fogh også deltager. Han fortæller:

”Det har været en aftale fra starten, at når vi mødtes i fagteamet, så forpligtede matematiklærerne sig på at have gennemført en prøvehandling og fortælle om det til os andre. Så er aftalen, at man forsøger at beskrive forløbet, så andre kollegaer kan bruge det.”

Martin Reinholdt Fogh oplever, at han er kommet tættere på fagteamet. Han har fungeret som tovholder på udviklingsprojektet, og det har især været vigtigt, fordi de på skolen ikke har en matematikvejleder. Han siger:

”Jeg sidder med på møderne hver fjerde uge for at samle op på udviklingen. Jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er, at jeg er til stede der og følger og støtter op om udviklingsarbejdet.”

Netværket afsluttes – arbejdet fortsætter

Efter knap to års arbejde i netværket om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag er det nået til vejs ende. Arbejdet fortsætter dog med fuld kraft i kommunerne og på skolerne, hvor man har stor opmærksomhed på vigtigheden af, at der arbejdes videre med at udvikle et varieret og motiverende læringsmiljø, så flere børn og unge oplever skoledagen som meningsfuld, involverende og motiverende.

×

Log ind