11. juni 2021

I kan nå det endnu – kun få ledige pladser til KL´s Dagtilbudskonference 2021

Der en meget stor interesse og tilslutning til dagtilbudskonferencen.  På nuværende tidspunkt er der over 500 tilmeldte.  Tilmeldingen lukker når vi når 600 deltagere.

I kan bl.a. blive klogere på ledelse af dialoger i styringskæden i oplægget fra Margrethe Andersen, hvor der reflekteres over, hvordan dialoger i hele styringskæden, baseret på systematiske evalueringer, bidrager til kapacitetsopbygning i organisationen og kvalitetsudvikling af dagtilbuddet. I kan også deltage på et temamøde med Steen Søndergaard, hvor der sættes fokus på Ledelse af mediepædagogiske aktiviteter i danske dagtilbud, eller I kan høre Dorthe Bleses fortælle om det nye tiltag ”Vi lærer sammen”.

Skynd jer at tilmelde jeres kommune til KL’s Dagtilbudskonference 2021. Vi glæder os til at se jer fysisk den 31. august 2021.

Læs mere om det super spændende program og tilmeld jer

Her