19. maj 2021

Hvordan understøtter dagtilbud stærke børnefællesskaber?

Den 8. juni vil KL komme rundt om dette spørgsmål ved et webinar, der sætter spot på inkluderende dagtilbud og de stærke børnefællesskaber. Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.

Oplæg fra Inge Schou Larsen

Ved KL’s webinar om stærke børnefællesskaber kan du høre et oplæg fra Inge Schou Larsen, psykolog med speciale i udviklingspsykologi og pædagogiske processer, hvor hun vil dykke ned i, hvad det egentlig vil sige at være et dagtilbud, der understøtter stærke børnefællesskaber. Oplægget vil blandt andet indeholde refleksioner omkring, hvordan opgaven bør løftes set fra børnenes perspektiv.

Det endelige program for webinaret vil blive offentliggjort i løbet af maj.

Praktisk information og tilmelding

Webinaret finder sted tirsdag den 8. juni 2021 i tidsrummet 9.30-13.15 og afvikles på Microsoft Teams.

Målgruppen for dagen er kommunale medarbejdere på dagtilbudsområdet samt decentrale ledere i dagtilbud. Prisen for deltagelse er 545 kr. pr. person eks. moms.

Ved webinaret vil du også høre oplæg fra blandt andet DEA og Horsens Kommune. Programmet vil blive offentliggjort på fredag den 21. maj.

Tilmeld dig herunder:

Arrangement

Temadage Webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud