08. november 2021

Hvordan balancerer man et tilsyn i spændet mellem kontrol og udvikling?

KL sætter fokus på den kommunale tilsynspraksis i dagtilbud i forbindelse med de nye lovkrav til en styrket kommunal tilsynspraksis.

KL afholder d. 23. november en virtuel temadag om kommunal tilsynspraksis i dagtilbud. På dagen stiller vi blandt andet skarpt på balancen mellem kontrol og udvikling i den kommunale tilsynspraksis, herunder hvilken rolle data spiller, fx i forhold til indsamling og anvendelse.

Den kommunale tilsynspraksis har et dobbelt formål – tilsynet skal nemlig både sikre kontrol af, om kvaliteten er tilstrækkelig og samtidig understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i det enkelte dagtilbud. I kontrolopgaven kan uvildighed have betydning, mens kendskab og relation har betydning for udviklingsopgaven.

Studielektor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, Line Skov Hansen, vil på temamødet fortælle om, hvordan arbejdet med at indsamle og anvende data kan gribes an, når der skal balanceres mellem uvildighed og kendskab.

Temadagen byder også på andre spændende og relevante oplæg, der taler ind i de nye lovkrav til en styrket kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet. Lovgivningen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2021. Du kan læse mere om det resterende program og tilmelde dig her. 

 

 

×

Log ind