10. juni 2021

Genstart af folkeskolen med en normal skolehverdag

Et tema på årets Folkeskolekonference den 23. september

Hvordan genstarter vi skolen efter et år præget af restriktioner og en lang nedlukning? Som det fremgår af den netop indgået økonomiaftale, er KL og Regeringen på dette punkt enige om, at der skal fokuseres på kerneopgaven i folkeskolen. Der skal sættes ind med initiativer, som kan imødegå det mulige faglige efterslæb og risikoen for mistrivsel, og det vigtigste redskab hertil er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skolehverdag som muligt. På folkeskolekonferenceren den 23. september 2021 tager vi fat på genstart af folkeskolen som det ene af dagens to temaer.

Aleksander von Ottingen, fungerende rektor, UC-Syd sætter fokus på, hvad der er den pædagogiske opgave i forhold til at fange eleverne der, hvor de nu er efter denne periode. Mange elever har oplevet, at de har været ekskluderet fra skolen, når de siddet på værelset med deres hjemmecomputer dag efter dag. Det kræver noget af skolen, af lærerne og af undervisningen at få alle tilbage i skoledagens læringsfællesskab.

Endvidere vil Helle Plauborg, lektor på DPU, i sit oplæg om fælleskabende klasseledelse tage afsæt i, at det faglige og det sociale gensidigt forudsætter hinanden. Klasseledelse handler derfor ikke alene om, hvordan rammerne for undervisningen etableres, men må også involvere undervisningens hvad, hvordan og hvorfor, hvis den skal bidrage til at skabe positive fællesskaber i skolen.

Konferencen giver forvaltning og skoledelser mulighed for i fællesskab at arbejde med genstarten og de nye erfaringer, som Corona-perioden har givet.

Folkeskolekonferencerens andet tema er ”Styring, ledelse og fagligt råderum”. 

Læs mere og tilmeld jer

Her

Økonomisaftalen for 2022 faldt på plads tirsdag den 8. juni 2021, og i den forbindelse har Regeringen og KL drøftet, hvordan COVID-19 og den følgende nødundervisning i landets folkeskoler har påvirket eleverne.