30. juni 2021

Fremtidens pædagoguddannelse - hvad skal der til for at styrke pædagoguddannelsen

KL afholder Dagtilbudskonference den 31. august 2021 i Odense Congress Center, hvor vi bl.a. debatterer pædagoguddannelsen.

Kommunerne er den klart største aftager af pædagoger til dagtilbudsområdet, skole- og fritidsområdet samt socialområdet. Pædagoguddannelsen er i dag landets største professionsuddannelse med et årligt optaget på ca. 5500 studerende. Praktikken udgør en central del af uddannelsen, og kommunerne har ca. 12.000 praktikforløb på årsbasis.

Udviklingen på det pædagogiske arbejdsfelt stiller nye krav til pædagogerne, og pædagogerne spiller ligeledes en stor rolle i at fremme børn og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse. Kommunerne har derfor meget på spil, når pædagoguddannelsen justeres i 2021, og en styrkelse af pædagoguddannelsen vil derfor have stor betydning for udviklingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud.

På KL’s Dagtilbudskonference den 31. august 2021, vil vi ud fra et uddanner, aftager og professionsperspektiv debattere bl.a. de største udfordringer ved den nuværende pædagoguddannelse, hvad der skal til for at styrke fremtidens pædagoguddannelser, og hvad der skal til for at styrke uddannelsen, så pædagogernes kompetencer i højere grad modsvarer behovet.

Tilmeld jer til årets dagtilbudskonference nu. Udover indlægget om pædagoguddannelsen vil bl.a. Lotte Bøgh Andersen holde oplæg om sammenhængende faglig og visionær ledelse. Herudover er der seks temamøder hvor bl.a. Tobias Høygaard Lindeberg og Lena Lindbjerg Sperling holder oplæg om dagtilbuds løfteevne og brug af data. Du kan finde programmet for dagen her >>.