31. maj 2021

Fra dokumentbaseret til observationsbaseret pædagogisk tilsyn i Vejle kommune

I en række artikler sætter KL spot på det pædagogiske tilsyn. I denne artikel kan du læse om Vejle Kommunes arbejde med at gå fra et dokumentbaseret til et observationsbaseret tilsyn.

Vejle Kommune har  tidligere gennemført tilsynsbesøg med afsæt i institutionernes (kommunale, private og selvejende institutioner) skriftlige dokumenter baseret på Dagtilbudsloven, kommunens værdier, retningslinjer og politikker. Der indgik kvantitative data fra institutionernes samlede rapporter af Sprogvurderinger, Dialogværktøjet og Lege- og læringsmiljø fra platformen H&H (Rambøll), samt arbejdsmiljømæssige dokumenter som er lovmæssigt forankret.

Tilsynet havde to spor, et som sikrede at institutionerne levede op til lovmæssige krav på dagtilbudsområdet og et andet en dialog af den pædagogisk praksis, ud fra diverse databaserede rapporter og en pædagogisk spørgeramme. I dialogen, som tog afsæt i spørgerammen  for tilsynet deltog repræsentanter fra forældrebestyrelsen, pædagoger og ledelse. Rammen gav et godt udgangspunkt for dialogen. . Men i forhold til den nationale og evidensbaserede tilgang og fokus på højkvalitets dagtilbud, gav tilsynet ikke tilstrækkelige informationer til konkret at vurdere kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der foregik i praksis.

Hvis du vil vide mere om Vejle Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn, kan du læse resten af casen her.

På KL's temaside om den kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.