03. marts 2021

Faglig ledelse i skolen

Skoleledelserne ønsker at udøve faglig ledelse og lærerne og pædagoger efterspørger faglig ledelse fra skoleledelsen. Men faglig ledelse er ikke en nem ledelsesopgave. Hverken at praktisere eller prioritere.

KL og Skolelederforeningen præsenterer nu et nyt materiale, der kan styrke den faglige ledelsesopgave på skolerne. Materialet er blevet til i et fælles projekt, der har sat fokus på, hvad der skal til for at lykkes med faglig ledelse i skolen. Forvaltninger og skoleledelser fra ti skoler i Aalborg, Vejle, Skive, Sorø, København og Nordfyns Kommune har indgået i projektet.

Faglig ledelse er ledelse af skolens kerneopgave – altså elevernes læring og trivsel. Faglig ledelse kan bedrives på forskellige måder og bygge på forskellige typer af data. I dette materiale er den didaktiske samtale udfoldet som en metode til at bedrive faglig ledelse. Didaktiske samtaler er tilrettelagte samtaler om undervisningens mål og evaluering af undervisningen, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at fremme alle elevers læring, udvikling og trivsel. Materialet består af en 4-trins-model for den didaktiske samtale, der er udarbejdet og afprøvet i samarbejde med fire af de deltagende skoler og Malene Ringvad, der har været tilknyttet projektet som konsulent. De fire skoler har erfaret, at den systematiske fremgangsmåde, der er indbygget i modellens struktur, er en god støtte i deres faglige ledelsespraksis.

Projektet har også tydeliggjort, at det kræver en insisterende og vedholdende ledelsesbeslutning at lykkes med at praktisere og prioritere faglig ledelse – både på forvaltningsniveau og på den enkelte skole. Det bekræfter skoleleder Henrik Fenger Lynggaard, som har prioriteret fokus på faglig ledelse i sin dagligdag og deltaget i KL og Skolelederforeningens projekt. ”Der kan let gå drift i hverdagen, så udvikling og ledelse tæt på praksis kommer i baggrunden, og det skal man vende. Derfor prioriterer jeg tid til faglig ledelse og har nogle faste blokke i min kalender til det hver uge”, siger Henrik Fenger Lynggaard, skoleleder fra Øster Nykirke Skole i Vejle.

Det stiller også krav til forvaltningen og skolechefer, hvis den faglige ledelsesopgave skal prioriteres og praktiseres. Ulla Riisbjerg Thomsen, der er chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune udtrykker det sådan: ”Det kan være svært at holde fokus på faglig ledelse, da der er rigeligt, som distraherer. Det handler dog ikke kun om at sætte tid af, det handler også om at turde gå så tæt på den pædagogiske praksis, som man skal for at kunne lykkes med den faglige ledelse. Skolen har tradition for at distribuere et stort ansvar til lærerne og pædagogerne. Det er på mange måder fint og helt rigtigt, men det er samtidig vigtigt, at ledelsen er tæt på og er i dialog med lærerne og pædagogerne med fokus på kerneopgaven.”

Du kan læse mere om projektet og 4-trins-model for den didaktiske samtale her. Her finder du videoer, støttekort mv. der meget konkret kan understøtte og inspirere til at afprøve en didaktisk samtale struktureret i fire faser.

Spørgsmål til materialet kan stiles til Claus Ortved Melcher, specialkonsulent i KL på clom@kl.dk