12. maj 2021

Få indsigt i Horsens Kommunes arbejde med at skabe stærke børnefællesskaber på dagtilbudsområdet ved KL’s webinar

Den 8. juni stiller KL skarpt på det inkluderende dagtilbud og de stærke børnefællesskaber. Læs mere om dagen og tilmeld dig her.

En vigtig dagsorden

Stærke børnefællesskaber i folkeskolen har længe været på den politiske dagsorden. Men hvis opgaven skal løses, bør man også have fokus på det tidligere i børnenes liv. Det sætter KL fokus på ved et webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud. Webinaret er tænkt som startskuddet på et KL-partnerskab, der skal understøtte kommunerne i deres arbejde med denne dagsorden. Du vil høre nærmere om partnerskabet ved webinaret.

Erfaringer fra Horsens Kommune

I Horsens Kommune har man i en periode haft særligt fokus på opgaven med det inkluderende dagtilbud og de stærke børnefællesskaber. Her arbejder de med et ’mindset’, hvor de inkluderende læringsmiljøer handler om, hvordan kommunen indretter sig pædagogisk og organisatorisk for at sikre, at alle børn i kommunen oplever sig som betydningsfulde og aktive deltagere i sociale fællesskaber og læringsfællesskaber – et arbejde, der starter i dagtilbuddene. Ved webinaret vil Anne Bust, dagtilbudschef i Horsens Kommune, give et billede af, hvordan forvaltningen sammen med det politiske niveau aktivt arbejder med at løfte opgaven.

Praktisk information og tilmelding

Webinaret finder sted tirsdag den 8. juni 2021 i tidsrummet 9.30-13.15 og afvikles på Microsoft Teams.

Målgruppen for dagen er kommunale medarbejdere på dagtilbudsområdet samt decentrale ledere i dagtilbud. Prisen for deltagelse er 545 kr. pr. person eks. moms.

Det endelige program for dagen vil blive offentliggjort i løbet af maj.

Tilmeld dig herunder:

Arrangement

Temadage Webinar om stærke børnefællesskaber i dagtilbud