10. august 2020

En tredjedel af landets kommuner er med i KL’s konsulentnetværk – nu åbent for flere tilmeldinger

Konsulenter fra 34 kommuner mødes til september i KL’s netværk for kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet til det første af tre planlagte møder i 2020/2021. Der er nu åbent for flere tilmeldinger.

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Der vil både være fokus på konsulentens rolle i forhold til at understøtte den administrative og politiske ledelse, og opgaver som understøtter praksis på skoler og i dagtilbud.

Der vil være fokus på viden om og forståelse for værdien af samarbejde på tværs af fagområder og opgavetyper. På netværksmøderne vil der både være oplæg og sparring i grupper, så deltagerne får mulighed for at få ny viden og sparring på egen praksis.

Mødet den 17. september vil handle om, hvordan konsulenterne kan være med til at sikre, at kommunens politikker og strategier skaber værdi for både børn og unge og for medarbejderne i skoler og dagtilbud.

Søren Obed Madsen fra professionshøjskolen Absalon vil blandt andet give sine perspektiver på, hvordan man oversætter strategier og politikker, så de kan operationaliseres i i praksis. Center for Offentlig Innovation vil desuden præsentere innovative greb, man som konsulent kan trække på i udvikling og realisering af nye politiker, strategier eller konkrete nye løsninger.

Se hele programmet for mødet her

De tre næste møder i netværket er den 17. september 2020, den 14. januar 2021 og den 2. juni 2021.

Deltagelse i netværket koster 9000 kr. for 1-2 konsulenter og 13.000 kr. for 3-5 konsulenter. Denne pris dækker alle konsulenterne til alle tre møder.

Tilmelding foregår ved mail til Hans Nørregaard Larsen på hnla@kl.dk.