08. januar 2021

En stor del af landets kommuner er tilmeldt årets Børn & Unge Topmøde. Skal du med?

KL’s Børn & Unge Topmøde er Danmarks største kommunalpolitiske forum på børne- og ungeområdet. Årets virtuelle topmøde byder på politiske drøftelser, debatter og faglige oplæg om, hvordan vi skaber bedre sammenhænge på børne- og ungeområdet.

Behov for den røde tråd

Temaet for KL’s Børn & Unge Topmøde 2021 er ”Et sammenhængende børne- og ungeområde”. Et sammenhængende børne- og ungeområde er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at alle børn trives, lærer og udvikler sig. Og der er bug for en rød tråd i de kommunale indsatser fra barnets første møde med sundhedsplejersken til dagtilbuddet, skolen og videre til valg af uddannelse. Det er en del af at være et stærkt kommunalt fællesskab.

Samtale med børne- og undervisningsministeren

På topmødet kommer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og tager en samtale med formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen om, hvordan vi skaber de bedste rammer for vores børn og unge – på tværs af kommuner og staten.

Derudover byder topmødet på en lang række politiske debatter, faglige oplæg og spændende indslag fra viden og praksis. Du får input fra forskere, kommunalpolitikere og praktikere, som alle deler ud af deres erfaringer med de mest væsentlige områder inden for børne- og ungeområdet. Undervejs er der rig mulighed for, at man internt i de politiske udvalg kan diskutere oplæggenes indhold. Derudover bliver meget af indhold tilgængeligt efterfølgende, så alle i kommunen kan få gavn af det.

Værdi for borgerne

På Børn & Unge Topmødet kan du bl.a. møde Carsten Hornstrup, direktør v. Joint Action Analytics, og Lotte Bøgh Andersen, centerleder v. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, der på baggrund af deres forskning, vil give perspektiver på kvaliteten og betydningen af det tværgående samarbejde i alle kommunale led. De vil blandt andet belyse behovet for en stærk ledelse, der sikrer fælles mål, og spørgsmålet om, hvad det er for en værdi, der skal skabes for borgerne. For både tværgående og sammenhængende ledelse og værdier er komplekse størrelser, og ser ikke ens ud for alle borgere. Og hvordan prioriteres der, når man er nødt til at vælge? Oplæggene vil også sætte fokus på det relationelle forhold og betydningen af det i politisk ledelse. Det, det ultimativt handler om, er at skabe sammenhængende løsninger for borgerne. I den opgave ligger et gensidigt afhængighedsforhold mellem politikere og ansatte, der sammen skal skabe de gode rammer.

Herunder kan du se en video, hvor Carsten Hornstrup og Lotte Bøgh Andersen sætter flere ord på deres oplæg til Børn & Unge Topmødet 2021.


Topmødet sikrer videndeling på tværs af kommuner

Topmødet er for kommunalpolitikere, direktører, chefer, ledere og andre interessenter på hele 0-25-årsområdet. Selvom vi ikke kan mødes i Aalborg i år, har vi stadig behov for at samles for at sikre videndeling på tværs af kommunerne og sammen diskutere muligheder og udfordringer på børne- og ungeområdet. Derfor afholdes Børn & Unge Topmødet virtuelt den 28. januar 2021. Tilmelding sker som kommune, og giver mulighed for, at en bredere gruppe fra kommunen kan få gavn af indholdet. Med det håber vi at inspirere til sammenhænge i kommunerne.

Læs hele programmet og tilmeld dig topmødet her.