29. september 2021

De fleste børn er tilbage i fritids- og klubtilbud efter corona-nedlukninger

KL har netop gennemført en undersøgelse blandt landets kommuner, der viser, at langt de fleste børn og unge er tilbage i fritids- og klubtilbuddene.

Nogle forældre valgte at melde deres børn ud af de kommunale fritids- og klubtilbud under coronakrisen. Det har affødt bekymringer om, hvorvidt børnene ville vende tilbage til tilbuddene, når de genåbnede på normale vilkår. Derfor har KL gennemført en undersøgelse blandt landets kommuner for at afdække, hvordan billedet ser ud i september 2021.

Undersøgelsen viser, at de fleste børn og unge heldigvis er vendt tilbage til fritids- og klubtilbuddene efter den lange periode med nedlukninger og restriktioner.

Ikke alle de store børn er tilbage

Bekymringen for udmeldinger var dog reel. Blandt de ca. 30 kommuner, som har besvaret undersøgelsen, er der sket et mindre fald i andel indmeldte børn på 1.-6. klassetrin fra 2019 til 2020. Størst var faldet på 3. årgang, hvor andelen af indmeldte børn faldt med syv procentpoint.

På de fleste klassetrin er andelen af indmeldte børn i 2021 næsten oppe på samme niveau som før coronakrisen i 2019. Dog er der for 3. og 6. klassetrin 4-5 procentpoint færre indmeldte i 2021 sammenlignet med i 2019. Det tyder på, at det primært er nogle af de ældste børn i SFO1 (0.-3. klasse) og SFO2/klub (4.-6. klasse), der ikke er vendt tilbage til tilbuddene efter genåbningen. Det skyldes formentlig, at de gennem længere tid har oplevet begrænsede tilbud på grund af restriktioner og har haft hjemmearbejdende forældre, og at de er store nok til selv at gå hjem efter skole.

Samlet set er der for henholdsvis SFO1 (0.-3. klasse) og SFO2/klub (4.-6. klasse) sket et fald på omkring 1,5 procentpoint andel indmeldte børn og unge fra 2019 til 2021.

Langt de fleste 0. klasser går stadig i SFO eller på fritidshjem

Heldigvis peger undersøgelsen på, at der stadig er stor tilslutning til SFO- og fritidstilbuddene blandt de nye 0. klasser. Andelen af indmeldte børn på dette klassetrin ligger stabilt fra 2019 til 2021, og er faktisk steget en smule i 2021. På dette klassetrin er 9 ud af 10 børn i et SFO- eller fritidsklubtilbud. Disse børn har kunnet starte almindeligt op i SFO- og fritidstilbud uden restriktioner og begrænsninger på aktiviteter.

Blandet billede, når det kommer til de unges brug af klubtilbud

52 kommuner har svaret på, hvordan de vurderer, at tilslutningen til klubtilbud er blandt unge i 7.-9. klasse efter coronaperioden. Her skønner 33 kommuner, at antallet unge er uændret, 13 vurderer, at antallet er faldet, mens 6 mener, at antallet er steget. Disse tal er dog forbundet med en del usikkerhed, da man mange steder ikke registrerer brugerne af klubtilbuddene og derfor ikke har et præcist overblik over, hvor mange unge, der kommer.

Børnene er vendt tilbage uden større indsats

Størstedelen af kommunerne oplever, at der ikke har været behov for at gøre en ekstra indsats for at få børn og unge tilbage til de kommunale fritids- og klubtilbud efter coronakrisen. De fleste er vendt tilbage af sig selv i takt med genåbningen af landet og forældrenes tilbagevenden til fysisk arbejde.

Nogle kommuner gør dog tiltag for at skabe øget opmærksomhed omkring fritids- eller klubtilbuddene. De bruger bl.a. AULA til at profilere tilbuddene og aktiviteterne, og også de sociale platforme Facebook og Instagram bruges af nogle kommuner til at skabe øget synlighed omkring fritids- og klubtilbuddene og de muligheder, der er for børnene og de unge efter skoletid.

Kommunerne står på gode erfaringer fra coronatiden

Coronaperioden har ikke kun givet udfordringer. Den har også givet nogle gode erfaringer, som nogle kommuner vælger at tage med videre på fritids- og klubområdet.

Flere kommuner beskriver, at de holder fast i flere ture ud af huset og aktiviteter i naturen på grund af de gode erfaringer fra coronatiden. Andre har valgt at fortsætte med at arbejde med mindre gruppeinddelinger som en måde at opnå mere ro, fordybelse og nærhed til det enkelte barn på.