15. april 2021

Åbent for tilmelding til årets PPR Konferencen

KL inviterer til den årlige PPR Konferencen den 1. september 2021

PPR og børn i trivsel, mistrivsel og psykiske vanskeligheder

Et stigende antal børn og unge mistrives, og flere oplever psykiske vanskeligheder.

Spørgeskemaundersøgelser fortaget af Deloitte i 2020, viser at 97% af PPR-lederne vurdere at udviklingen i antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er stigende eller markant stigende, mens ingen PPR-ledere oplever antallet som faldende, og blot 3% oplever antallet som konstant. Der er altså på tværs af landets kommuner en ensartet opfattelse af udviklingen i psykisk mistrivsel blandt børn og unge.

Landssamrådet af PPR–chefer og KL har i fællesskab valgt at have fokus på PPR og børn og unges trivsel, mistrivsel og psykiske vanskeligheder. Vi tager et fælles kig på de mange projekter og indsatser, som kan være afsæt til videndeling og fremtidig praksisudvikling. Samtidig ser vi også på, hvad der har betydning for børn og unges trivsel i dagtilbud og skole.

Målgruppe

PPR-ledere, PPR-medarbejdere, forvaltningschefer og konsulenter på børneområdet

Program og tilmelding

Se programmet og tilmeld dig her