20. maj 2020

Tilmelding til KL's konsulentnetværk på børne- og ungeområdet for 2020/2021 er åbnet

Der er nu mulighed for at tilmelde sig næste års periode af KL's konsulentnetværk for alle kommunale konsulenter på børne- og ungeområdet. Vi er allerede nu langt i planlægningen af første møde, hvor der bliver sat fokus på arbejdet med at omsætte politik og strategi til værdi for ledere, medarbejdere og børn og unge i dagtilbud og skoler.

Generel info om konsulentnetværket:

  • KL’s konsulentnetværk er for alle kommunale konsulenter, teamledere mv. på børne- og ungeområdet.

  • Der afholdes tre møder årligt.

  • For 2020/2021 kommer møderne til at ligge 17. september 2020, 14. januar 2021 og 2. juni 2021 i Odense

På møderne vil du blandt andet opleve spændende oplæg og workshops med god mulighed for sparring om: 

  • Økonomiaftaler, politiske udspil mv.

  • Ny viden fra forskning og undersøgelser.

  • Konsulentens rolle og kommunale opgaver og udfordringer. 

Formålet med netværket

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenter og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Der er fokus på den kommunale konsulents rolle mellem politik og praksis. Udviklingskonsulent Line Ditlev Larsen fra Dragør Kommune, der har deltaget i netværket i det første år, har udtrykt det sådan: 

”Der er ikke fokus på rollen som udviklingskonsulent i andre netværk. Det er en lidt usynlig rolle, så det er vigtigt med spot på det at være konsulent.”

I netværket er der både fokus på konsulentens rolle i forhold til at understøtte den administrative og politiske ledelse og opgaver, som understøtter praksis på skoler og i dagtilbud. På netværksmøderne vil der både være oplæg og drøftelser, så deltagerne får ny viden og sparring på egen praksis. 

Faglig sparring og netværk

Muligheden for at få faglig sparring på konkrete opgaver er ifølge Line Ditlev Larsen fra Dragør Kommune den vigtigste grund til, at hun deltager i netværket:

”Når man kommer fra en lille kommune som Dragør, så er det vigtigt at få sparring på de opgaver, vi løser. Uanset om man er Aarhus Kommune med mange konsulenter, eller Dragør Kommune med få, så er det i sidste ende de samme opgaver, vi udfører. Så der er ingen grund til, at vi allesammen skal opfinde den dybe tallerken,” fortæller udviklingskonsulenten.

Netværket giver samtidig mulighed for at mødes med andre ligesindede fra hele landet:

”Det er en rigtig god mulighed for at få udvidet sit netværk. Når jeg sidder over for en konkret problemstilling på kontoret, kan jeg nu gribe telefonen og fx ringe til kollegaer i Køge, fordi jeg ved, at de har siddet med samme udfordring,” forklarer Line Ditlev Larsen.

Næste møde og tilmelding

Vi kan allerede nu præsentere et spændende program for netværksmødet d. 17. september, ”Fra politik og strategi til værdi for børn og unge i dagtilbud og skoler”, som kan findes her.  

Prisen for at deltage i netværkets tre møder er 9.000 kroner for kommuner med 1-2 netværksdeltagere og 13.000 for kommuner med 3-5 netværksdeltagere.

Nye kommuner, der ønsker at deltage i netværket, skal tilmelde sig ved at skrive til HNLA@kl.dk.

Hvis I har spørgsmål eller ønsker til konsulentnetværket, er I også meget velkommen til at skrive til HNLA@kl.dk.