11. juni 2020

Tilmelding til KL’s Folkeskolekonference 2020 er nu åben

Udskolingen er andet og mere end en overgang til ungdomsuddannelse. Det er tre vigtige skoleår, der skal føre til, at alle elever gennemgår en faglig, social og personlig udvikling. KL inviterer til en digital konference, hvor den kommunale skoleforvaltning og skolelederne i fællesskab kan fordybe sig i og finde nye veje og inspiration i ledelsen af udskolingen.

KL’s Folkeskolekonference 2020 vil sætte fokus på ledelse af udskolingen

Den digitale konference udbydes i form af tre møder af to timer:

  1. Den 24. september fra kl. 9.00 til kl. 11.00: Udskolingens udfordringer fra forskellige perspektiver
  2. Den 1. oktober fra kl. 9.00 til kl. 11.00: Hvad er en god udskoling? Og er udskolingen blevet for boglig?
  3. Den 6. oktober fra kl. 9.00 til kl. 11.00: Hvordan løfter vi alle elever?

Det første digitale møde er den 24. september 2020. Det er den dag, hvor KL havde planlagt at afholde den årlige Folkeskolekonference, men da det er usikkert, om det er muligt at mødes mange mennesker i efteråret, får konferencen et smittefrit format.

De tre temaer vil blive bundet sammen på helt samme vis, som hvis det var en konferencedag – med en rød tråd fra start til slut. Formen vil være korte oplæg fra gode oplægsholdere, drøftelser og diskussioner. Vi har alle været igennem et særligt corona-forår med nye erfaringer, som giver os nyt udgangspunkt for refleksioner over kerneopgaven i udskolingen - det vil blive bragt i spil.

Det, I får ud af at deltage, er et fælles udgangspunkt for i ledelsesgruppen til at arbejde med udfordringer i udskolingen. Vi anbefaler, at I mødes lokalt i kommunens ledergruppen, hører oplæggene i fællesskab og derefter deler indtryk og refleksioner. Til hver session på to timer medfølger et arbejdsoplæg, som der kan arbejdes med lokalt efterfølgende.

Arrangement

Konferencer og messer KL’s Folkeskolekonference 2020

Ledelse af udskolingen