15. juni 2020

Sommeraktiviteter for børn og unge

Nyt partnerskab mellem regeringen og KL sikrer sommeraktiviteter for børn og unge

Der er den 9. juni afsat 200 mio. kr. til et partnerskab mellem regeringen og KL, som skal sørge for en bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Efter en lang periode med nødundervisning har mange børn og unge oplevet at stå tilbage med problemer, der kan påvirke deres skolegang. Det kan for eksempel være, at de er bagud fagligt eller står uden fællesskaber, når vennerne fra skolen holder sommerferie med familien.

Aftalen indebærer, at de 200 mio. kr. fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6 til 17 år.

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

  • De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.
  • De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.
  • Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Sommeraktivitetsforløb kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts- og fritidsliv. Vægtningen af elementerne kan variere lokalt.  

Se yderligere her.