28. januar 2020

På torsdag åbner KL's Børn & Unge Topmøde 2020

Den 30. og 31. januar i denne uge afholder KL det årlige Børn & Unge Topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center. Topmødet byder på politiske debatter, faglige oplæg og kommunale eksempler under temaet ”Stærkere fællesskaber – bedre trivsel.”

Børne- og ungeområdets største kommunalpolitiske forum

KL’s Børn & Unge Topmøde samler mere end 1500 kommunalpolitikere, direktører, chefer og andre interessenter på hele 0-25-årsområdet. Topmødet sætter blandt andet fokus på fællesskaber i både dagtilbud og folkeskole, på trivsel i de unge år og på det kommunale ansvar med ledelse og styring af hele børne- og ungeområdet. Både oplæg i plenum og temamøder stiller skarpt på kommunernes arbejde med at sikre, at alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig.

Input fra forskere, formænd og børne- og undervisningsministeren

På topmødet giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sit bud på, hvordan vi sikrer, at Danmark bliver verdens bedste land at være barn i. Det gør hun i en samtale med formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen.

Der vil også være oplæg ved forskere fra blandt andet Københavns Universitet og Aalborg Universitet. De belyser nogle af de muligheder og udfordringer, kommunerne møder i arbejdet med at sikre, at alle landets børn og unge trives og indgår i et fællesskab. Desuden vil repræsentanter fra kommunerne komme med praksiseksempler fra den kommunale hverdag, som bidrager med inspiration og vidensdeling.

Følg med i topmødet og deltag i debatten på de sociale medier ved at bruge hashtagget #BUTM2020.

×

Log ind