27. februar 2020

Oplev Lotte Bøgh Andersen stille skarpt på den gode dialog i styrings- og ledelseskæden

På KL’s dagtilbudskonference den 26. maj stiller Lotte Bøgh Andersen skarpt på, hvor nødvendigt det er at arbejde med ”oversættelse”, hvis dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan skal forankres på alle niveauer i styrings- og ledelseskæden.

Fornuftig oversættelse er forudsætningen for god implementering

Den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan kræver et grundigt oversættelsesarbejde og en god dialog fra politisk til decentralt niveau og omvendt.

Lotte Bøgh Andersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse, fortæller på konferencen om, hvordan kommunerne konkret kan arbejde med at fremme dialogen begge veje i styrings- og ledelseskæden.

Et fokus på kvalitet, faglig ledelse og visionsledelse er noget af det, som du på konferencen kan fordybe dig i sammen med Lotte Bøgh Andersen.

Ny viden, sammenhæng og vidensdeling i fokus på hele konferencen

Konferencen vil også byde på andre aktuelle plenumoplæg om bl.a. kommunens rolle som meduddanner, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at løfte alle børn uanset baggrund, samt det brede dannelsesbegreb, hvor legen er grundlæggende.

På temamøderne er der mulighed for at arbejde videre med det, som er mest relevant og aktuelt for jeres kommune. No Emil Sjöberg Kampmann vil på et af temamøderne bygge videre på Lotte Bøghs indsigter og pointer ved at dykke ned i, hvad der udfordrer de gode dialoger om kvalitet på tværs af styrings- og ledelseskæden.

Se hele programmet og tilmeld dig her.