12. marts 2020

Oplev Ann E. Knudsen tale om legens afgørende betydning for børn i dagtilbud

På KL’s årlige dagtilbudskonference kan du opleve Ann Elisabeth Knudsen fortælle om, hvad det bredere dannelsesbegreb i den nye dagtilbudslov betyder for børn i dagtilbud.

Strategisk arbejde med leg og dannelse kan styrke kvaliteten for børn i dagtilbud

Den nye dagtilbudslov indeholder et bredere dannelsesbegreb, hvor legen er grundlæggende.

For at gøre os klogere på hvad dette betyder for børn i dagtilbud, har KL inviteret Ann Elisabeth Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, til at fortælle om, hvordan man kan arbejde strategisk med leg og dannelse med afsæt i viden om 0-6-åriges hjerner og dermed styrke kvaliteten i dagtilbud.

Ann Elisabeth Knudsen vil reflektere over, hvad det bredere dannelsesbegreb giver anledning til af overvejelser om børns leg, hvilken betydning legen har for at styrke læringen og legens betydning i sig selv.

Under oplægget inddrages desuden ny forskning fra Sverige om sammenhængen mellem hjernens udvikling og bevægelse.

Ny viden, sammenhæng og vidensdeling i fokus på konferencen

Konferencen byder også på andre indslag, eksempelvis om hvordan man arbejder strategisk med leg. Blandt andet vil repræsentanter fra firmaet Friis&Clemme fortælle om, hvordan specialindretning af læringsmiljøer i dagtilbud kan understøtte barnets naturlige lege- og læringsformer. Der vil også være mulighed for at vidensdele og høre andre kommunale eksempler, som kan inspirere til, hvordan I kan understøtte arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddene.

Se hele programmet og tilmeld dig her.