20. november 2020

Nyt netværk om privatinstitutioner og private pasningsordninger

KL starter nyt erfaringsnetværk om kommunernes arbejde med privatinstitutioner og private pasningsordninger. Dette sker på baggrund af en lang række henvendelser fra kommuner omkring forskellige problemstillinger i forhold til deres arbejde med privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Det nye erfaringsnetværk har til formål at støtte dette arbejde samt at understøtte videndeling og give mulighed for at drøfte problemstillinger, dele gode eksempler og blive klogere på lovgivningen for henholdsvis private pasningsordninger og privatinstitutioner. Herudover vil der på netværksmøderne komme relevante vidensoplæg. Emnerne på møderne vil løbende blive fastlagt i et samarbejde med netværksdeltagerne.

Mulige emner kan være:

  • Godkendelseskriterier
  • Tilsyn
  • Deltidspladser/fuldtidspladser
  • Fysiske rammer
  • Juridiske principper og sagsbehandling

Målgruppen er konsulenter fra forskellige forvaltninger, som arbejder med private pasningsordninger eller privatinstitutioner både indholdsmæssigt og driftsmæssigt.

Netværket vil i første omgang strække sig over et halvt år med tre møder, hvoraf de to er digitale og det ene vil blive afholdt fysisk. Netværket koster 5.500,- for en deltager og 7.000,- for to deltagere fra samme kommune. Tilmelding foregår her

Har I spørgsmål eller kommentarer til netværket kan de stilles til specialkonsulent Jette Kyhl på JEKY@kl.dk