22. januar 2020

Nyt materiale skal inspirere til at lave undervisning, som vækker børns nysgerrighed

KL og Danmarks Lærerforening har arbejdet sammen om at undersøge, hvad praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning vil sige, og hvordan skoler kan tilrettelægge undervisning, der i højere grad inddrager elevernes hverdag, erfaringer og interesser.

Det er der kommet inspirationsmateriale til skoler og kommuner ud af. Materiale, der blandt andet består af konkrete eksempler på praksisnær undervisning og didaktiske principper, som kan hjælpe til at styrke fagenes nærhed til elevernes virkelighed og forståelse af, hvad fagene kan bruges til.

 "Vi skal blive bedre til at vække børn og unges nysgerrighed over for de praktiske fag og arbejdsmetoder. Både fordi de praktiske elementer i fagene giver nogle andre og ofte inspirerende læringsmiljøer. Men også fordi det forhåbentlig kan få flere børn og unge til at se mulighederne i at tage en erhvervsuddannelse." siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne og Undervisningsudvalg.

Fagenes indhold skal give mening for børns hverdag

Undersøgelsen og materialet er lavet i samarbejde med forskere fra VIA University College:

"Projektet viser, at det er meget vigtigt at inddrage eleverne i undervisningen. Det er vigtigt at give dem indflydelse og at oversætte faglige læringsmål til virkelighedsnære kontekster." siger forskningschef Helle Munkholm Davidsen fra VIA.

KL og Danmarks Lærerforening vil i den kommende tid formidle materialerne ud til skoler og kommuner.

"Jeg er glad for, at der er sat ord på, hvad praksisfaglighed og anvendelsesorienteret undervisning betyder, og hvordan lærere og pædagoger kan gribe det an på skolerne. Det er første skridt til at få det ud og leve i klasseværelserne." siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne og Undervisningsudvalg

 

Få mere viden fra projektet, inspirationsmateriale og konkrete råd til, hvordan lærere og pædagoger kan gribe undervisningen an her