11. juni 2020

Nye vejledninger til brug for privatinstitutioner og private pasningsordninger

KL har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet to vejledninger til brug for kommunerne i deres arbejde med privatinstitutioner og private pasningsordninger. Vejledningerne er blevet udarbejdet på baggrund af stor efterspørgsel efter opdateret materiale, der kan understøtte kommunernes arbejde.

Vejledningerne forsøger at samle de lovgivningsmæssige krav med en række overvejelser, som kommunerne bør gøre sig i arbejdet med godkendelseskriterierne og generelt i arbejdet med privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Vejledningerne er blevet udarbejdet i perioden fra juni 2019 til juni 2020. I løbet af denne periode er de blevet kvalificeret af input fra Billund, Silkeborg, Dragør, Aalborg, Viborg, Holstebro, Kalundborg og Assens Kommune samt Ankestyrelsen og KL’s Kontor for EU og Jura.

Publikationerne kan findes her:

  • PDF

    Privatinstitutioner - Godkendelseskriterier

  • PDF

    Private pasningsordninger - Godkendelseskriterier

 

Hvis man har spørgsmål til publikationerne eller arbejdet med godkendelseskriterier for privatinstitutioner og private pasningsordninger, er man velkommen til at kontakte Jette Kyhl, specialkonsulent, KL’s Kontor for Børn, Unge og Folkeskole på Jeky@kl.dk og Janne Sørensen, Specialkonsulent, KLK på jasr@kl.dk