26. november 2020

Nu kan du tilmelde dig KL’s Børn & Unge Topmøde 2021

Det er nu muligt at tilmelde sig KL’s Børn & Unge Topmøde, som afholdes virtuelt den 28. januar 2021. Du kan også læse det foreløbige program, der i år sætter fokus på det sammenhængende børne- og ungeområde.

Styrk sammenhængen på børne- og ungeområdet

KL’s Børn & Unge Topmøde er Danmarks største kommunalpolitiske forum på børne- og ungeområdet, som i år overgår til et virtuelt format. Topmødet giver kommunalpolitikere og andre centrale parter på området mulighed for at drøfte udviklingen, muligheder og udfordringer i arbejdet med at skabe sammenhæng i indsatserne på området. Et sammenhængende børne- og ungeområde er nemlig nødvendigt for at kunne skabe en hverdag for børn og unge, hvori de lærer, trives og udvikles.

Oplæggene har derfor både fokus på sammenhænge i de kommunale indsatser og i ledelsesopgaven, men der vil også være oplæg, som dykker ned i sammenhænge på sektorspecifikke områder. Der bliver desuden samlet op på de erfaringer, vi har fået, efter at coronakrisen har skabt en anderledes hverdag for alle landets børn og unge.

Virtuelt arrangement til gavn for hele kommunen

Topmødets politiske oplæg, debatter og faglige og kommunale input lægger op til politiske drøftelser internt i udvalgene undervejs og efter mødet. Topmødets virtuelle format giver samtidig mulighed for, at indholdet kan deles bredt med hele kommunen.

Læs hele programmet her.

Hvis du vil tilmelde dig topmødet, bedes du skrive en mail Frederikke Lindblad Jensen (FLJE@kl.dk), hvor du oplyser navn, e-mail og organisation/medie.