30. september 2020

Nu er der åbent for tilmelding til virtuel temadag om digitale redskaber i dagtilbud den 26. november 2020

KL inviterer til temadag om digitale redskaber i dagtilbud for dagtilbudschefer, dagtilbudsledere, konsulenter, it-medarbejdere og andre interesserede. Temadagen afholdes virtuelt den 26. november 2020.

På temadagen er der blandt andet mulighed for at høre Implement Consulting Group fortælle om deres netop udkomne undersøgelse af digitale redskaber. Undersøgelsen tegner et landkort for udbredelsen af de digitale redskaber i dagtilbud og peger på en række områder, hvor der kan sættes ind. Læs hele undersøgelsen her: https://www.kl.dk/media/25173/undersoegelse-om-anvendelsen-af-digitale-redskaber-i-dagtilbud.pdf.

På temadagen vil lektor på Københavns Professionshøjskole, Steen Søndergaard, desuden belyse, hvorfor kommuner og dagtilbud skal interessere sig for digitale redskaber. Temadagen vil i den forbindelse give en status på Aula Dagtilbud.

Du kan tilmelde dig temadagen her.

Dyk ned i det, der fylder i netop din kommune

Temadagen byder foruden faglige oplæg på en række sessioner, der dykker ned i særlige tematikker i arbejdet med digitale redskaber i dagtilbud.

Oplever din kommune fx udfordringer med GDPR på dagtilbudsområdet? Så kan du få særligt meget ud af at tilmelde dig break-out-sessionen om ”Anvendelse af de understøttende digitale redskaber”. I forbindelse med denne break-out-session vil spørgsmålet om, hvordan kommunerne lykkes med GDPR, blive berørt.

Oplever din kommune dalende fokus fra forvaltnings- og institutionsniveau på udformning og opfølgning på strategier på det digitale område? Så kan du få særligt meget ud af at tilmelde dig og dine kollegaer til break-out-sessionen om ”Strategi og retningslinjer på forvaltnings- og institutionsniveau”.

Ønsker du at blive klogere på, hvordan de pædagogiske digitale redskaber kan fremme arbejdet og indholdet i de seks læreplanstemaer? Så kan du tilmelde dig og dine kollegaer break-out-sessionen om ”Anvendelse af de pædagogiske digitale redskaber”.

Ønsker du at styrke videndelingen af erfaringer med digitale redskaber? Så kan I få særligt meget ud af at tilmelde jer break-out-sessionen om ”Kompetencer og inspiration til anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud”.

Ønsker din kommune et særligt øget kommunalt fokus på, hvordan Aula bedst muligt kan understøtte den pædagogiske udvikling og praksis samt kommunikationen til forældrene? Så kan I med fordel tilmelde jer break-out-sessionen om ”Forældrekommunikation og Aula”.

Tilmelding

Du kan se programmet for temadagen og tilmelde dig og dine kollegaer via dette link: https://tilmeld.kl.dk/temamoededigredskaber.