24. januar 2020

Netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag i 2020/2021

KL inviterer kommuner til at deltage i et netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag, hvor alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig.

Kvaliteten af den understøttende undervisning skal styrkes

Justeringen af folkeskoleloven fra 2019 har sat fornyet fokus på, at kommuner og skoler skal lykkes med at skabe en mere varieret skoledag. En skoledag, hvor flere børn og unge trives og får lyst til at lære. Derfor tilbyder KL kommuner at deltage i et nyt udviklingsnetværk.

Formålet med netværket er, at forvaltninger og skoleledelser får praksisrettet inspiration og støtte til at arbejde med at tilrettelægge en varieret og motiverende skoledag. Det kan blandt andet ske ved at sammentænke den understøttende undervisning og fagene og arbejde med nye organiseringer af skoledagen. Netop kvaliteten af den understøttende undervisning vil blive fulgt som en del af kvalitetsrapporten fra skoleåret 2019/2020.

Udviklingsnetværk for forvaltninger og skoleledelser

I udviklingsnetværket får forvaltninger og skoleledelser støtte til at styrke sit strategiske fokus på at skabe rammer for en mere varieret skoledag. Samtidig får deltagerskolerne konkrete erfaringer med at tilrettelægge skoledagen og undervisningen, så eleverne oplever, at den er mere motiverende.

Som en del af netværket får deltagerkommunerne sparring på den udviklingsproces, som hver enkelt kommune ønsker at arbejde med. Hver deltagerkommune får tilknyttet en proceskonsulent. Det er op til den enkelte kommune og skole, hvilke prøvehandlinger man vil arbejde med i skoleåret 2020/2021, og om der primært skal være fokus på organisatoriske forandringer, indholdselementer i undervisningen eller begge dele.

Tilmeldingsfristen er den 9. marts 2020. Læs mere om netværket her

 

 

×

Log ind