03. marts 2020

Morten Ejrnæs sætter fokus på, hvad fagprofessionelle skal kunne for at løfte alle børn uanset baggrund

På KL’s dagtilbudskonference den 26. maj vil Morten Ejrnæs, lektor ved Aalborg Universitet, stille skarpt på, hvordan vi vurderer, hvilke børn i dagtilbud der har behov for den særlige støtte, som er nødvendig, hvis vi skal løfte alle børn uanset baggrund.

De fagprofessionelles risikovurderinger tages op til diskussion

I sommeren 2020 skal den styrkede pædagogiske læreplan være implementeret i landets kommuner, og et vigtigt element i loven er at forebygge negativ social arv ved at yde særlig støtte til børn, der har behov for dette.

KL har inviteret Morten Ejrnæs til at bidrage med sin viden og perspektiver på, hvordan vi bedst vurderer, hvilke børn der har brug for særlig støtte.

Morten Ejrnæs vil give sit bud på, hvad de fagprofessionelle skal kunne for at løfte alle børn uanset baggrund. Dette gøres med udgangspunkt i en diskussion af begrebet ”social arv” og på baggrund af en ny undersøgelse af fagprofessionelles risikovurderinger. Det giver indblik i, hvordan resultaterne fra undersøgelsen kan bidrage til at kvalificere det pædagogiske personales faglige og tværfaglige samarbejde samt deres helhedssyn på barnet og familien.

 

Mulighed for inspiration

På temamøderne er der også mulighed for at få mere viden om, hvordan dagtilbuddene bedst løfter børn i udsatte positioner. Bl.a. vil repræsentanter fra Danmarks Evalueringsinstitut med afsæt i EVA’s igangværende evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan sætte fokus på, hvordan dagtilbuddene arbejder med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter lige deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne for alle børn.

Se hele programmet og tilmeld dig her.