03. marts 2020

Margrethe Andersen giver sit bidrag til debatten om ledelse af kvalitet og udvikling af evalueringskulturen på dagtilbudsområdet

KL’s årlige dagtilbudskonference d. 26. maj sætter fokus på, hvordan implementeringen af dagtilbudsloven og læreplanen kan bidrage til at sikre høj kvalitet for børn i dagtilbud. Her kan du bl.a. høre Margrethe Andersen tale om, hvordan man kan arbejde med at lede kvalitet og udvikle en evalueringskultur i både dagtilbuddet og i sammenhæng med forvaltningen.

Evalueringskulturen

Udvikling af en evalueringskultur er et af de mest centrale elementer i den nye lovgivning og i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Margrethe Andersen, lektor og chefkonsulent ved Københavns Professionshøjskole, kommer med perspektiver på arbejdet med kvalitet, der tager udgangspunkt i forskning og har barnet i centrum. Hvad får børnene ud af det, og hvad skal de professionelle lære for at børnene kan lære? Det er centrale elementer i evalueringsarbejdet, som Margrethe Andersen kommer omkring på temamødet.

Derudover vil Margrethe Andersen sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes med ledelse af kvalitet og læringskultur i dagtilbuddet set i lyset af den kommunale styring og det pædagogiske tilsyn. Der reflekteres over, hvordan forskellige perspektiver på begrebet kvalitet og mulige principper for organisering spiller ind på de processer, der er målrettet kvalitetsforbedringer i den pædagogiske praksis.

Ny viden, sammenhæng og vidensdeling i fokus på hele konferencen

På konferencen er der også andre spændende muligheder for at få viden med hjem, som kan inspirere til at styrke evalueringskulturen. Gladsaxe Kommune fortæller om, hvordan de har kvalificeret det pædagogiske arbejde og evalueringskulturen med et digitalt redskab.

Herudover vil der være andre kommunale eksempler, der kan inspirere til arbejdet med forankring og udvikling af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Se hele programmet og tilmeld dig her.