26. november 2020

Kvalitetsforståelse og metode valg i kommunal tilsynspraksis

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

Ny artikel om tilsyn

I en række artikler sætter KL spot på det kommunale tilsyn. Den anden og nærværende artikel handler om betydningen af en systematisk tilgang til kvalitetsforståelse og metodevalg. En systematik, der bidrager til at komme hele vejen rundt og ikke mindst styrker validiteten af tilsynet og de fund, der gøres. De næste artikler vil bl.a. handle om, hvordan man sikrer en opfølgning på tilsynet, der skaber forandring samt tilsynets bidrag til den politiske udvikling af det kommunale dagtilbudsområde.

Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser. Partnerskabet har bl.a. til formål at generere viden om god kommunal tilsynspraksis, der kan understøtte udviklingen i landets kommuner.

Du kan læse den anden artikel i serien her.