08. januar 2021

Kvalitet i dagtilbud set med børnenes øjne

Tilsynet skal inddrage børneperspektivet, fordi det både styrker kvaliteten i dagtilbuddene, men det øger også børnenes trivsel, udvikling og dannelse at opleve medbestemmelse.

Denne artikel er den fjerde i en række af artikler, hvor KL sætter spot på den kommunale tilsynspraksis. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis og kan læse på denne temaside på kl.dk.

I den fjerde artikel er der fokus på arbejdet med børneperspektiver i tilsynet. Tilsynet skal inddrage børneperspektivet, fordi det både styrker kvaliteten i dagtilbuddene, men det øger også børnenes trivsel, udvikling og dannelse at opleve medbestemmelse. Der er derfor mange gode grunde til at lytte og inddrage børnene i og omkring deres hverdag.

Det kommunale tilsyn skal inddrage børneperspektivet

I rammerne for den styrkede pædagogiske læreplan understreges det gentagne gange, at dagtilbuddene er forpligtede til at give børn medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver, hvor børnenes ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling. Et tæt samarbejde mellem den kommunale forvaltning, den tilsynsansvarlige og dagtilbuddene giver gode muligheder for at vurdere og følge, hvordan det pædagogiske personale giver børnene medbestemmelse, følger deres initiativ, og skaber rum til leg og deltagelse.

Men hvordan står det så til med at inddrage børnenes oplever af inddragelse og medbestemmelse? DCUM har gennemført en evaluering, som giver et statusbillede på, hvordan børnene oplever realiseringen af udvalgte elementer i den styrkede pædagogiske læreplan (gennemført september 2019 - marts 2020). Evalueringen giver ligeledes nogle anbefalinger til, hvordan børneperspektiver kan indgå i den kommunale tilsynspraksis og i vurderingen af hverdagens praksisser.

Læs resten af artiklen her.