03. juni 2020

Kommuner til projekt med KL og LEGO Fonden er fundet

Seks kommuner er udvalgt til at deltage i KL og LEGO Fondens projekt ”Legende læring – sammenhæng for 4-9-årige børn”, der skal styrke børnenes oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud og skole gennem legende læring.

I nogle kommuner vil børnene i dagtilbud og skoler i de kommende år blive mødt med legende læring fra pædagoger, lærere og endda deres egne forældre.

Efter sommerferien og ca. tre år frem skal Esbjerg, Varde, Fredericia, Holbæk, Frederikssund og Furesø Kommuner nemlig til at arbejde med legende læring. Pædagoger og lærere i de seks kommuner vil deltage i forløb, hvor de udvikler en fælles legende pædagogisk og didaktisk tilgang til at sikre barnets oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud til indskoling.

Forløbene er en del af projektet ”Legende læring – sammenhæng for 4-9-årige børn”, som er et samarbejde mellem KL og LEGO Fonden.

Projektet vil med legende læring styrke børnenes oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud til skole. Legende læring kan nemlig bruges både i daginstitutioner, skolen og af forældrene derhjemme. Projektet vil dermed også styrke samarbejdet mellem pædagoger, lærere og forældre.

Kommunernes interesse for at medvirke i projektet har været stor. I alt har KL fået henvendelse fra 40 kommuner, som har ønsket at arbejde med legende læring. Projektet vil fungere som et pilotprojekt, der senere kan spredes til andre kommuner.

Formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard fra Frederikssund Kommune siger:

”Projektet giver os en enestående mulighed for at kvalificere samarbejdet mellem børnehuse og skoler på en måde, hvor begge institutioners fagligheder bringes i spil. For os handler det om at skabe en sammenhængende indsats, hvor vi både kvalificerer fagprofessionelle og støtter forældrene, så børnene oplever, at der er sammenhæng i deres hverdag og i overgangen fra børnehus til skole.”

Formand for Opvækstudvalget Maria Katarina Nielsen fra Frederikssund Kommune siger:

”Der er et stort potentiale i at bruge den begejstring og motivation, der er i leg. Og når børn leger, er det ofte med hinanden, så for os er der også et vigtigt socialt aspekt i projektet. Det er vigtigt for os, at den legende læring understøtter børnenes udvikling og kreativitet. Ved at tage udgangspunkt i deres nysgerrighed, kan legen medvirke til at fremme deres motivation og lyst til at lære.”

Dagtilbudschef Anette Brodde og Skolechef Flemming Mahler Pedersen fra Varde Kommune siger:

”Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med projektet, fordi vi tror på, at det kan være med til at styrke overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole på en ny måde, hvor pædagoger og lærere arbejder sammen om at udvikle og tilbyde nye pædagogiske og didaktiske tilgange i forhold legende læring”.

Leder af Årre Børnecenter Trine Møller fra Varde Kommune siger:

”Vi er meget begejstrede i forhold til projektets fokus på forældreinddragelse. Der ligger mange ressourcer gemt i, at alle er bekendte med grundprincipperne i Legende Læring og netop forældreinddragelsen vil kunne danne grobund for en helhedsorienteret indsats”.

Du kan finde pressemeddelelsen fra projekets start her: Nyt samarbejde mellem LEGO Fonden og KL skal styrke overgange fra dagtilbud til skole.