19. november 2020

Kommuner afprøver veje til en mere varieret og motiverende skoledag

Vi ved, at børn og unges motivation er helt afgørende for, at de trives, udvikler sig og bliver så dygtige, som de kan. I dag mister alt for mange børn og unge motivationen og glæden ved at gå i skole gennem deres skoleforløb. Derfor skal vi blive bedre til at sikre, at undervisningen i folkeskolen tager afsæt i elevernes behov og motivation.

Der er mange måder at arbejde med varieret og motiverende undervisning på – for eksempel ved at inddrage understøttende undervisning, åben skole, bevægelse og praksisnær undervisning. Disse elementer er ikke et mål i sig selv, men midler til sikre, at undervisningen samlet set er god og motiverende.

Fokus på ledelse og organisering

Seks kommuner arbejder lige nu målrettet med denne dagsorden i KL’s netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag. Deltagerne i netværket består af skolechefer, forvaltningskonsulenter og skoleledere fra Vordingborg, Skive, Sorø, Langeland, Ringsted og Herning Kommune.

I løbet af det år, netværket løber, arbejder kommunerne med prøvehandlinger på skolerne og i samarbejdet mellem skoleledelser og forvaltning. Prøvehandlinger, som skal resultere i mere varieret og motiverende undervisning.

Fra projektbaseret læring og elevinvolvering til co-teaching

Skolerne, der deltager i netværket, vælger selv de prøvehandlinger, de hver især vil arbejde med. Det spænder fra elevinvolvering og projektbaseret undervisning til styrket samarbejde i personalegruppen og co-teaching.

Undervejs i forløbet får de sparring fra Line Arnmark fra Københavns Professionshøjskole, som sammen med KL afholder workshops ude i kommunerne. Efterfølgende skal de gode erfaringer fra prøvehandlingerne udbredes til de øvrige skoler i kommunerne.

Den varierede skoledag

Med justeringen af folkeskoleloven i 2019 blev der sat fornyet fokus på at skabe en varieret og motiverende skoledag. Alle kommuner og skoler skal arbejde med god og afvekslende undervisning, som giver børn og unge lyst til at lære.

Dialogværktøjer til alle kommuner

Som en del af netværket laver KL dialog- og udviklingsværktøjer, som alle landets kommuner får adgang til efterfølgende.

Læs mere om netværket på denne side. Her vil der løbende blive gjort inspirationsvideoer og materialer tilgængelige.