09. januar 2020

KL's Børn & Unge Topmøde giver inspiration til bedre sammenhæng i den kommunale ledelseskæde

KL's Børn & Unge Topmøde 2020 byder blandt andet på et temamøde om, hvordan kommunernes ledelseskæde kan hænge bedre sammen, så landets børn og unge har de bedste forudsætninger for at trives i et fællesskab.

Stærkere fællesskaber - bedre trivsel

KL's Børn og Unge Topmøde er Danmarks største kommunalpolitiske forum på børne- og ungeområdet, og i år finder det sted den 30.-31. januar 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Topmødet byder på politiske drøftelser, debatter og faglige oplæg, der sætter fokus på temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel."

Temamøde stiller skarpt på ledelse af børne- og ungeområdet

På topmødet er der også mulighed for at deltage i en række temamøder. Temamødet "Bedre sammenhæng i ledelseskæden - fra politisk vision til faglig ledelse af kerneopgaven på børne- og ungeområdet" sætter blandt andet fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med faglig ledelse på tværs af organisationen.

Anbefalinger og kommunalt praksiseksempel

På temamødet præsenteres deltagerne for en række anbefalinger om, hvilke faglige ledelsesopgaver der bør have højere prioritet. Anbefalingerne er udarbejdet af Væksthus for Ledelse på baggrund af projektet "Fællesskab om faglig ledelse." Det giver også viden om, hvordan ledelseskæden bedre kan understøtte faglig ledelse i de udførende led.

Derudover byder temamødet på et kommunalt praksiseksempel ved Lisbeth Rindom, som er direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune. Med sine erfaringer fra den kommunale hverdag giver hun idéer til, hvordan ledelseskæden kan hænge bedre sammen  - fra den politiske vision til de udførende led.

Læs mere om KL's Børn & Unge Topmøde, se oversigten over alle temamøderne og tilmeld dig her.

×

Log ind