01. december 2020

KL's Børn & Unge Topmøde sætter blandt andet fokus på sammenhænge i ledelsesopgaven

Få viden om, hvordan man kan sikre bedre sammenhænge i ledelsesopgaven, når KL afholder et virtuelt Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021 under temaet ”Et sammenhængende børne- og ungeområde.”

Et område, der kalder på sammenhænge

Børne- og ungeområdet er et område, som kalder på sammenhænge. Børnehaven er afhængig af det gode arbejde i vuggestuen. Folkeskolen bygger på arbejdet i dagtilbuddene. Og ungdoms- og videregående uddannelser tager afsæt i folkeskolen.

Opgaven med at sikre, at alle børn og unge trives fra vuggestue til ungdomsuddannelse, afhænger både af medarbejdere og ledere. Men det kræver også, at politikere og topledere får skabt de rigtige rammer. Derfor sætter KL fokus på sammenhænge i kommunale indsatser og i ledelsesopgaven på dette års Børn & Unge Topmøde.

Oplæg om ledelsesopgaven

På topmødet fortæller centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Lotte Bøgh Andersen, om gensidige afhængigheder på børne- og ungeområdet. Det gælder både i sammenhængene mellem dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser. Men kommunalpolitikerne er også afhængige af deres medarbejdere og ledere for at kunne føre deres politiske visioner ud i livet og bringe erfaringer tilbage til politikerne. Samtidig er der behov for, at politikere og topledere får skabt de rigtige rammer på børne- og ungeområdet. Lotte Bøgh Andersen fortæller i sit oplæg om, hvilken rolle værdier spiller i disse mange relationer, og hvad man bør prioritere. Hun peger desuden på, hvilke nye deltagelsesformer digitaliseringen bringer i spil, og hun giver sit bud på, hvordan vi begår os med omtanke i den digitale verden.

Topmødet byder også på et oplæg ved Carsten Hornstrup fra Joint Action. I sit oplæg belyser han sammenhænge i kommunernes indsatser og i det reelle arbejde. Han fortæller om vigtigheden af at have viden om den organisatoriske kvalitet – særligt i det tværgående samarbejde. I oplægget belyser Carsten Hornstrup mulighederne for at sikre et sammenhængende børne- og ungeområde gennem 3 nedslag på henholdsvis styringsperspektivet, struktur og systematik samt lederkompetencer.

Foruden oplægsholderne har KL inviteret centrale parter på børne- og ungeområdet ind for løbende at debattere oplæggene og give deres besyv med.

Tilmeld hele kommunen

Vi kan ikke mødes fysisk i Aalborg i år. Men der er stadig behov for drøftelser internt i udvalg og på tværs af kommuner. Det virtuelle format giver mulighed for, at topmødets indhold kan deles og anvendes i hele kommunen på flere niveauer. Derfor kan man i år tilmelde sig topmødet som kommune, hvilket giver ubegrænset adgang for alle kommunalt. Med det håber vi at inspirere til sammenhænge bredt i kommunen.

Læs programmet og tilmeld dig og din kommune her.

 

Arrangement

Konferencer og messer Børn & Unge Topmøde 2021