05. november 2020

KL's Børn & Unge Topmøde 2021 afholdes virtuelt

Den 28. januar 2021 løber det årlige Børn & Unge Topmøde af stablen. Topmødet afholdes som et virtuelt heldagsarrangement under temaet ”Sammenhænge på børne- og ungeområdet”.

Behov for at styrke sammenhængene på børne- og ungeområdet 

Hvis vi skal lykkes med at sikre børn og unges trivsel, udvikling og læring, er der behov for at styrke sammenhængene på børne- og ungeområdet. Det kræver sammenhængende indsatser og samarbejde mellem sektorer, fagligheder og niveauer. Det er en udfordrende opgave, som det er vigtigt at få løst. Derfor ønsker KL at sætte fokus på netop sammenhænge på dette års Børn & Unge Topmøde.

Topmødet er for kommunalpolitikere, direktører, ledere og andre interessenter på hele børne- og ungeområdet. Programmet vil fortsat have fokus på de politiske drøftelser, og det indeholder derfor rig mulighed for at sikre de politiske debatter internt i udvalgene. Det virtuelle format giver samtidig mulighed for, at en bredere gruppe fra kommunen kan få gavn af indholdet.

Årets topmøde bliver en kombination af liveoplæg, debatter og forproducerede oplæg, der alle sætter fokus på, hvordan vi bedst muligt sikrer sammenhænge på børne- og ungeområdet.

Vi åbner for tilmelding medio november, hvor programmet også bliver offentliggjort – men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 28. januar 2021. Mere information om den digitale afholdelse og platformen følger. Hold dig løbende opdateret om topmødet her.