28. september 2020

KL’s fritidstræf stiller skarpt på, hvordan en tværfaglig indsats kan hjælpe børn og unge godt videre i livet

Bliv klogere på, hvilken rolle fritids- og klubtilbud spiller i arbejdet med at skabe stærke fællesskaber blandt børn og unge i udsatte positioner på KL’s virtuelle fritidstræf.

Grobund for gode relationer

Fritids- og klubtilbud kan være afgørende i forhold til at hjælpe børn og unge fra udsatte positioner godt videre i livet. Det viser en undersøgelse fra 2019 fra DPU, Aarhus Universitet. Ikke alene skaber tilbuddene grobund for gode relationer, de giver også pædagogerne mulighed for at støtte børn og unge gennem opsøgende og forebyggende arbejde. Det er helt centralt for at kunne understøtte de unges udvikling og trivsel.

KL's virtuelle fritidstræf

Ved KL’s virtuelle fritidstræf skal vi blandt andet blive klogere på fritids- og klubtilbuddenes rolle for børn og unge i udsatte positioner. Her vil Iben Macdonald Larsen, der er konsulent i Center for Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg Kommune, og fritidscenterleder Pedja Predrag Joveti fortælle om, hvordan Aalborg Kommune arbejder med at skabe stærke fællesskaber blandt børn og unge i udsatte positioner med afsæt i et stærkt tværfagligt samarbejde.

På træffet vil der både være en række spændende oplæg og rig mulighed for at dele viden og erfaringer på tværs af kommuner i virtuelle grupperum.

Læs hele programmet og tilmeld dig her:

Arrangement

Konferencer og messer Virtuelt Fritidstræf 2020