04. februar 2020

KL’s fritidstræf 2020 - sæt kryds i kalenderen

KL afholder et fritidstræf den 18. juni 2020. Træffet finder sted på Sinatur Storebælt i Nyborg.

Fritidstræf 2020

Den 18. juni 2020 stiller KL skarpt på, hvad der skaber kvalitet i fritids- og klubtilbud, og hvad der skal til for, at børn og unge oplever fritids- og klubtilbud som en god ramme for meningsfulde fællesskaber fra de starter i skole og videre ind i ungdomslivet.

Dagen vil bestå af en blanding af oplæg og temamøder, hvor deltagerne får mulighed for at dykke ned emner og problematikker, som de finder særligt interessante.

Fritidstræffet finder sted i smukke omgivelser på Sinatur Storebælt i Nyborg.

Målgruppen for træffet er SFO-, fritids- og klubtilbudsledere, forvaltningsmedarbejdere, forvaltningschefer og andre interessenter på området.

Det endelige program forventes klar i slutningen af februar, og der åbnes for tilmelding den 6. marts 2020.