15. december 2020

KL’s Børn & Unge Topmøde: Hvordan sikrer vi sammenhænge i folkeskolen?

Vær med, når KL den 28. januar 2021 holder virtuelt Børn & Unge Topmøde under temaet ”Et sammenhængende børne- og ungeområde.” Her stiller vi blandt andet skarpt på, hvordan man finder balancen mellem styring og fagligt råderum i folkeskolen.

Fokus på folkeskolen

Vi har brug for en folkeskole fyldt med gode sammenhænge. Der skal være sammenhæng mellem lektier, leg og læring. Men børnene skal også mærke, at der er sammenhæng mellem folkeskole og fritidsaktiviteter – og det senere valg af ungdomsuddannelse.

Det er væsentligt at sikre balancen mellem styring, ledelse og fagligt råderum i folkeskolen. For hvordan undgår man, at ønsker om fælles rammer for at fremme kvaliteten fjerner det lokale faglige råderum, der er vigtigt for at skabe en god skole? Det kan du blive klogere på i et af topmødets oplæg, hvor politikere og andre aktører på folkeskoleområdet diskuterer, hvordan vi finder den rigtige balance både lokalt og nationalt.

Temamøde om motiverende undervisning

Efterfølgende kan du få endnu mere viden om, hvordan vi kan forbedre folkeskolen ved at deltage i temamødet om god og motiverende undervisning. Her får du inspiration til, hvordan kommuner og skoleledelser kan skabe de organisatoriske rammer for, at børn og unge oplever en mere varieret og motiverende skoledag – blandt andet ved at tilrettelægge en undervisning, som giver børnene mulighed for at arbejde med praktiske problemstilleringer, at fordybe sig og være fysisk aktive.  

Snak om sammenhænge med Rosenkrantz-Theil

Udover oplæg om sammenhænge i folkeskolen vil der på Børn & Unge Topmødet være politiske debatter, kommunale input og faglige oplæg om sammenhænge på hele 0-25-årsområdet.

Blandt andet tager formand for KL’s Børne- og Underisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen en snak med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om, hvordan vi kan skabe endnu bedre sammenhænge på børne- og ungeområdet.

Tilmeld kommunen samlet

Selvom vi ikke kan mødes fysisk i år, har vi brug for at samles og diskutere muligheder og udfordringer på børne- og ungeområdet og sikre videndeling på tværs af kommunerne. Det virtuelle format giver muligheden for, at man kan tilmelde sig samlet som kommune. I løbet af topmødet er der afsat tid til, at man internt i de politiske udvalg kan diskutere oplæggenes indhold. Samtidig vil meget af topmødets indhold blive tilgængeligt efterfølgende, så alle i kommunen kan få gavn af det.

Læs programmet og tilmeld din kommune her.

Arrangement

Konferencer og messer Børn & Unge Topmøde 2021