06. januar 2020

KL inviterer til udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i 2020

KL har inviteret alle kommuner til at deltage i et udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i 2020. Det er vigtigt med en stærk tilsynspraksis for at styrke kvaliteten i de kommunale dagtilbud.

Vi skal tage det kommunale ansvar for tilsynet i dagtilbud alvorligt

Et stærkt kommunalt tilsyn er vigtigt for udvikling af kvaliteten i landets dagtilbud. Kommunerne har ansvaret for tilsynet i dagtilbud, og det ansvar skal vi tage alvorligt i kommunerne. Det er derfor vigtigt og helt naturligt, at kommunerne sikrer en klar og systematisk tilgang til vurdering og udvikling af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer. Der er ligeledes øget opmærksomhed på, om kvaliteten af den kommunale tilsynspraksis er god nok fra både kommunalpolitikere, forvaltninger, dagtilbudsledere og forældre. Det samme gør sig gældende hos Børne- og Undervisningsministeren og mere generelt i Folketinget.

Udviklingspartnerskab med afsæt i fælles indsigter

KL’s udviklingspartnerskab har til formål at understøtte udviklingen af kommunernes egen tilsynspraksis gennem input fra forskning og praksis. Det sker i en faciliteret sparringsproces med andre kommuner og ud fra fælles indsigter i, hvad der karakteriserer en stærk kommunal tilsynspraksis. Partnerskabet skal herudover generere viden, som kan deles med landets resterende kommuner og bidrage med indsigter til eventuelle kommende nationale initiativer om kommunal tilsynspraksis.

Jeres kommune kan stadig nå at tilmelde sig udviklingspartnerskabet. Fristen er forlænget til den 17. januar 2020 kl.10.00. I kan læse meget mere og tilmelde jer her.

×

Log ind