30. januar 2020

KL inviterer til den årlige dagtilbudskonference den 26. maj 2020

I sommeren 2020 skal den styrkede pædagogiske læreplan være implementeret i kommuner og dagtilbud. Derfor er temaet på årets dagtilbudskonference implementering og forankring af den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan.

Fokus på implementering og forankring

Den nye dagtilbudslov og læreplan betyder, at kommuner og dagtilbud skal arbejde med en række nye elementer, der sammen skal bidrage til arbejdet med at sikre dagtilbud af høj kvalitet, hvor alle børn trives, lærer og dannes.

På konferencen sættes der spot på, hvad der skal til for at lykkes med oversættelsesarbejdet fra politisk beslutning til pædagogisk forankring. Det handler blandt andet om gode dialoger begge veje i styrings- og ledelseskæden fra politisk niveau til det enkelte dagtilbud, og om ledelsens og de fagprofessionelles kompetencer.

Nogle af de centrale temaer i den nye lov og læreplan er udvikling af en stærk evalueringskultur, løft af alle børn uanset baggrund, det fysiske læringsmiljø, digitale redskaber og det brede dannelsesbegreb, hvor legen er grundlæggende. Disse temaer vil derfor også være på programmet ved årets dagtilbudskonference.

Kommunal vidensdeling

De kommunale eksempler vil i særdeleshed være i fokus på temamøderne. Der vil desuden være rig mulighed for at vidensdele på tværs af kommuner samt mellem forvaltning og decentralt niveau i egen kommune.

Målgruppe

Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, områdeledere, dagtilbudsledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

Program og tilmelding

Du kan se programmet og tilmelde dig her