28. august 2020

KL afholder virtuelt temamøde om Aula på dagtilbudsområdet

Inden længe skal Aula implementeres i landets dagtilbud. For at forberede kommunerne bedst muligt på implementeringen afholder KL endnu et virtuelt temamøde.

Bliv klar til implementeringen

Implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet vil ikke kun betyde ændringer i kommunikationen mellem forældre og dagtilbud. Det vil også betyde ændringer for ledere og det pædagogiske personale. I den forbindelse er der en lang række beslutninger, som skal træffes i kommunerne, og det er derfor vigtigt at forberede sig godt på implementeringen. KL ønsker at understøtte kommunerne i processen og afholder derfor dette virtuelle temamøde.

Digitalisering og kommunikation i fokus

På temamødet vil familiesociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll fortælle, hvordan digitalisering påvirker forældresamarbejdet, og hvad man derfor skal være opmærksom på i anvendelsen af Aula i landets dagtilbud.

Rasmus Engelbrecht fra LEAD vil give os vigtig viden og konkrete råd til, hvordan forvaltning og dagtilbud bedst muligt implementerer Aula på dagtilbudsområdet. Han forklarer, hvordan man kan anvende redskaber fra implementeringsledelse til at stille skarpt på den værdi, man ønsker at skabe med Aula.

Derudover vil der være oplæg ved pilotkommuner, som deler ud af deres erfaringer med Aula på dagtilbudsområdet. Efterfølgende får deltagerne mulighed for at tage hul på de vigtige lokale drøftelser.

Det praktiske

Temamødet afholdes i Teams torsdag den 10. september 2020 kl. 13-16. Det koster 795 kr. at deltage.

Tilmeld din kommune og læs hele programmet her.

OBS: Temamødet er identisk med de møder, vi afholdt den 29. maj og den 2. juni. Derfor har man nu muligheden for at deltage, hvis man ikke var med til forårets temamøder. Det er også muligt at udvide kredsen af folk, der har kendskab til de centrale drøftelser og processer, som er med til at sikre en god implementering af Aula på dagtilbudsområdet. På den måde får alle landets kommuner chancen for at blive bedst muligt klædt på til implementeringen.